PERN: Tworzymy paliwowy hub morski w Dębogórzu

O połowę większa liczba załadowanych cystern kolejowych w nadmorskiej bazie paliw PERN w Dębogórzu, a w efekcie stabilizacja krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych – to główny powód dla którego firma rozpoczęła modernizację tej bazy. Inwestycja jest istotna dla Klientów, którzy po jej zakończeniu będą mogli zwiększyć liczbę realizowanych przeładunków. Rozbudowa infrastruktury pozwoli również podnieść jakość świadczonych obecnie usług. Wykonawcą modernizacji będzie firma Colas Rail Polska Sp. z o.o.

Terminal produktów naftowych w Dębogórzu stanowi aktualnie jeden z filarów zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Jest jedynym w kraju terminalem przeładunkowym, który umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą morską z dowolnego regionu świata. Realizowane przez PERN inwestycje pozwolą bazie paliw w Dębogórzu zwiększyć potencjał tzw. Paliwowego Hubu Morskiego. Kompleksowy plan rozwoju bazy obejmuje m.in. rozbudowę pojemności magazynowych, modernizację i rozbudowę instalacji transportu rurociągowego oraz zwiększenie zdolności przeładunkowych nabrzeża tankowców, realizowane we współpracy z Zarządem Portu Morskiego Gdynia S.A.

Zwiększenie możliwości załadunkowych jest kluczowym elementem rozwoju bazy w Dębogórzu jako polskiego „paliwowego okna na świat”. Obecnie terminal obsługuje przede wszystkim przeładunek paliw z tankowców, przybijających do nabrzeży portu w Gdyni. Następnie produkt jest transportowany do głównej części magazynowej bazy poprzez infrastrukturę technologiczną. Stamtąd rurociągami trafia do terminala kolejowego, gdzie funkcjonują obecnie cztery stanowiska załadunku cystern.

Dzięki nowej inwestycji zdolność załadunkowa cystern kolejowych zwiększy się o ok. 50%. Projekt obejmuje rozbudowę rurociągów i urządzeń pompowych, dalszą automatyzację procesów kontrolnych i sterowniczych, budowę nowych stanowisk nalewu cystern kolejowych i nowych torów do obsługi większej liczby wagonów. Bezpieczeństwo jest istotnym aspektem zadania, dlatego wszystkie instalacje zostaną wyposażone w nowoczesne systemy kontroli i zabezpieczenia ruchu. Modernizację przejdzie także system sterowania ruchem kolejowym. Infrastruktura zostanie wyposażona w specjalistyczne urządzenia, zabezpieczające przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu, zaś rozbudowa sieci dróg pożarowych przyczyni się do zwiększenia efektywności działań w przypadku awarii.

Realizacja zadania jest zaplanowana do końca 2021 roku.

ZMPG wdrożył program inwestycyjny, mający na celu modernizację Stanowiska Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia (SPPP). Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych, umiejscowione przy falochronie, wyposażone zostało w nowy nalewak wraz z fundamentem i instalacjami przynależnymi, który do użytkowania został oddany w marcu 2020 r.

PERN jest liderem branży surowcowej i paliwowej. Firma działa w całej Polsce i realizuje szereg projektów inwestycyjnych oraz remontowych w bazach na terenie kraju. Zapraszamy do współpracy w ramach naszych działań, których celem jest budowa nowych elementów infrastruktury oraz konserwacja już istniejących. Informacje o projektach, które prowadzimy i w których poszukujemy partnerów, a także możliwość złożenia oferty na ich realizację, znajdują się na platformie zakupowej spółki pod adresem: pern.pl/platforma-zakupowa/