Laboratoria PERN zabezpieczają jakość paliw na stacjach

Laboratoria PERN ponownie otrzymały pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji. To potwierdzenie, że analizy wykonywane przez ekspertów Spółki spełniają wysokie standardy, a to ma kluczowe znaczenie dla klientów i samej jakości paliw, tankowanych na stacjach. Certyfikacja w tym roku ze względu na epidemię została przeprowadzona po raz pierwszy w formie zdalnej.

W wyniku oceny, audytorzy PCA potwierdzili kompetencje techniczne w obszarze działalności laboratoryjnej w poszczególnych lokalizacjach PERN oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania. Dodatkowo, laboratoria ropy uzyskały akceptację PCA do stosowania elastycznego zakresu akredytacji, co umożliwia im samodzielne rozszerzanie zakresu akredytacji poprzez wdrażanie do stosowania znowelizowanych norm badawczych bez konieczności oczekiwania na decyzję PCA w tym zakresie. Za mocne strony uznane zostały m.in. spójne działania podejmowane we wszystkich laboratoriach, wspólne szkolenia dedykowane dla laboratoriów i nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Auditorzy zwrócili także uwagę na profesjonalnie prowadzony i dobrze dokumentowany system wdrażania do pracy nowych pracowników.

Nasze laboratoria poza kompleksowym nadzo­rem nad jakością paliw i ropy naftowej składowanych i magazynowanych w bazach PERN, świadczą również usługi podmiotom zewnętrznym. Laboratoria PERN po­siadają nowoczesne wyposażenie oraz doświadczoną kadrę, co daje gwaran­cję, że produkty które trafiają z PERN na stacje paliw, spełniają wymagania jakościowe. To ma kluczowe znacze­nie dla bezpieczeństwa konsumentów – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN.-

W związku z trwającą pandemią ocena PCA, odbyła się w formie zdalnej – na podstawie przeglądu dokumentacji oraz obserwacji wykonywania badań laboratoryjnych w czasie rzeczywistym przez połączenie online. Sprawdzano pracę laboratoriów w Nowej Wsi Wielkiej, w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Adamowie, Miszewku Strzałkowskim. Zweryfikowano także Laboratoryjny System Zarządzania. W czasie czterodniowego audytu, do PCA przesłano około 400 MB dokumentów w formacie PDF.