Kadry dla cybergospodarki – PERN na Kongresie EKG

Co powinno zmienić się w systemach kształcenia, jakie przyjąć modele i jak sprostać wyzwaniom by kształcić ludzi kreatywnych, elastycznych, wszechstronnych – o tym wszystkim rozmawiali prelegenci Europejskiego Kongresu Gospodarczego w czasie sesji pt. „Kadry dla cybergospodarki”. Jednym z panelistów był Mateusz Wodejko, wiceprezes PERN.

PERN jest spółką kluczową dla  bezpieczeństwa energetycznego państwa ale także dla zapewnienia paliwowego krwiobiegu polskiej gospodarki. Dlatego kwestie związane z IT, a także cyberbezpieczeństwem są fundamentalne dla sprawnego funkcjonowania firmy.
-Mateusz Wodejko, wiceprezes PERN

Mateusz Wodejko podkreślił, że PERN w dużej mierze stawia na rozwój pracowników. Jednym z projektów na które wskazał była Akademia Menedżera – program studiów podyplomowych, zrealizowany wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim i adresowany do menedżerów Spółki by wesprzeć ich w umiejętnym odpowiadaniu na wyzwania przyszłości.

W naszej firmie staramy się łączyć kompetencje miękkie z twardymi. Stawiamy na ludzi. Uczymy ich elastyczności choćby poprzez takie programy jak dzielenie się wiedzą, szkolenia wewnętrzne czy job rotation. Mimo, że sztuczna inteligencja jest w stanie czasem zastąpić pracownika w mniej złożonych obszarach, jednak to człowiek pozostanie kluczowy.
-Mateusz Wodejko, wiceprezes PERN

Wiceprezes PERN podkreślił, że firma stawia na nowe technologie – jednym z takich rozwiązań jest pionierskie wdrożenie SD WAN, czyli połączenie światłowodem baz firmy i usprawnienie transmisji danych.

Do udziału w sesji panelowej na temat kadr dla cybergospodarki zostali zaproszeni także Łukasz Czajkowski, dyrektor generalny, Software Development Association Poland, Łukasz Otta, Digital Transformation Director, Siemens Sp. z o.o., Paweł Śniatała, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Politechnika Poznańska,  Tomasz Trawiński, prorektor ds. infrastruktury i promocji, Politechnika Śląska i Izabela Żmudka, zastępca dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.