Rogów: rozpoczęła się akcja oczyszczania torfowiska po próbie kradzieży paliwa z rurociągu PERN

Specjalistyczna firma wynajęta przez PERN rozpoczęła akcję oczyszczania torfowiska w okolicy zbiornika w Rogowie, po tym jak do środowiska trafił produkt z rurociągu uszkodzonego przez złodziei paliwa. Celem jest zabezpieczenie zbiornika w Rogowie przed wydostawaniem się substancji z terenu torfowiska, ale także systematyczne usuwanie jej z samego torfowiska.

Tym samym Państwowa Straż Pożarna i Zakładowa Straż Pożarna PERN skoncentrowały swe działania na samym akwenie wodnym.

Służby na bieżąco monitorują stan okolicznych wód, prowadzą niezbędne badania środowiska, aby mieć całkowitą pewność, że sytuacja nie zagraża mieszkańcom.

Na zbiorniku Rogów oraz na rzece Mroga, aż do miasta Głowno, rozstawiono specjalistyczne zapory, które ograniczają rozprzestrzenianie się produktu.

PERN za pomocą posiadanych przez siebie dronów monitoruje teren, by zidentyfikować wszystkie miejsca dotknięte skutkami zdarzenia. Prace na akwenie wodnym prowadzone są z zastosowaniem łodzi i pontonów, operujących zaporami pływającymi i sorpcyjnymi, aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się produktu i jak najszybciej zebrać go z powierzchni wody.

Jednocześnie z uwagi na prowadzone prace związane z oczyszczaniem terenu oraz zagrożenie pożarowe, miejsce zdarzenia zostało objęte zakazem wstępu.