PERN wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski, firma oddaje kolejny zbiornik na paliwa.

W bazie paliw w Koluszkach został oddany do eksploatacji nowy zbiornik na olej napędowy o pojemności 32 tys. m³ . Projekt jest częścią ambitnego programu Megainwestycji PERN, który odpowiada na potrzeby klientów i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Baza paliw w Koluszkach składa się z 37 zbiorników, o łącznej pojemności nominalnej  343 tys. m³ , w których magazynowane są m.in. olej napędowy, olej opałowy lekki, benzyna, biokomponenty i dodatki firmowe. Produkty przyjmowane są z rurociągu dalekosiężnego Płock – Koluszki, cystern kolejowych i cystern drogowych, a także magazynowane oraz wydawane do innych baz paliw rurociągiem dalekosiężnym Koluszki – Boronów, cysternami kolejowymi oraz poprzez cysterny drogowe na rynek.

Zbliżamy się do uzyskania pełnej suwerenności energetycznej przez Polskę zarówno w zakresie dostaw ropy jak i paliw. Kluczowe projekty w tych obszarach są coraz bliżej finalizacji. Spółki należące do infrastruktury energetycznej, w tym PERN S.A., skutecznie i konsekwentnie prowadzą działania inwestycyjne, mimo utrudnień wynikających z epidemii koronawirusa. Utrzymanie ciągłości prowadzonych inwestycji strategicznych wymagało wielu zabiegów i zmian w działaniu. Te wysiłki Zarządu PERN S.A., jak również pracowników Spółki przynoszą zamierzony efekt.-Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa Klientów

Baza w Koluszkach jest liderem w PERN w zakresie realizowanych procesów,
w tym m.in. dozowania biokomponentów i dodatków firmowych i obrotu paliwami oraz wydań paliw na transport autocysternowy, dlatego równocześnie z nowym zbiornikiem wybudowano dodatkowo miejsce postoju dla 30 autocystern, które oznacza wejście na wyższy poziom współpracy z klientami, poprzez poprawę komfortu pracy kierowców. Ta inwestycja zwiększy także bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i mieszkańców Koluszek.

Nowy zbiornik w Koluszkach to element II etapu rozbudowy pojemności na paliwa. Jednocześnie  mamy już uruchomione działania dotyczące III etapu. PERN nie zwalnia kroku. Niebawem zakończymy realizację inwestycji dwóch potężnych zbiorników na ropę w Bazie Gdańsk – 100 tys. m³ każdy. Jesienią będą dostępne kolejne pojemności surowcowe – tym razem w Terminalu Naftowym w Gdańsku. To nasza odpowiedź na zmianę trendów na rynku zakupów surowca. Nasi klienci coraz więcej ropy nabywają z innych niż wschodni kierunków, a to wymaga od nas elastycznego podejścia i zaspokojenia ich oczekiwań.-Igor Wasilewski, Prezes Zarządu PERN

Baza paliw w Koluszkach jest połączona rurociągami z rafinerią PKN Orlen S.A. w Płocku na północy i z bazą paliw PERN S.A. w Boronowie na południu. Obecnie w ramach Megainwestycji projektowana jest budowa ok. 100 km przedłużenia istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini. Dzięki temu zostanie ograniczony transport produktów naftowych drogami lokalnymi, a także wzrośnie bezpieczeństwo i niezawodność zaopatrzenia w paliwa Aglomeracji Śląskiej  z wykorzystaniem nowo wybudowanych zbiorników w Koluszkach.

To już trzeci zbiornik o podobnej wielkości, który oddajemy w tej bazie w przeciągu trzech lat, co oznacza wzrost pojemności tej bazy o około 35 proc. Tak jak poprzednio projekt był realizowany przez Konsorcjum w składzie: Naftoremont Naftobudowa  Sp. z o.o. jako lider i spółkę Agat S.A jako partnera. Konsorcjanci wykonali swoje zlecenie w terminie, dzięki czemu możemy rozpocząć eksploatację zbiornika zgodnie z planem.-Tadeusz Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu PERN.

Około 710 tys. zwykłych baków samochodowych w jednym zbiorniku

Nowy zbiornik o pojemności 32 tys. m³ będzie przeznaczony na magazynowanie oleju napędowego. Taka objętość pozwala na napełnienie ok. 710 tys. przeciętnych baków samochodów osobowych. Zbiornik zbudowany jest w kształcie walca o osi pionowej i średnicy 43 m oraz wysokości w najwyższym punkcie (środek kopuły) 27,5 m, zwieńczony dachem w kształcie kopuły oraz wewnętrznym pływającym przykryciem. To właśnie montaż dachu był największym wyzwaniem w czasie budowy. Jest to bardzo precyzyjna operacja, którą może uniemożliwić nawet minimalna zmiana pogody. Do konstrukcji zbiornika użyto 1080 ton stali.

Megainwestycje PERN

Nowy zbiornik w Koluszkach to element drugiego etapu rozbudowy baz paliw, należącego do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³. Drugi etap, obecnie realizowany, to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³, również w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. Obecnie trwa zbieranie ofert na zaprojektowanie zbiorników w ramach trzeciego etapu, który maksymalnie może zwiększyć pojemność magazynową Spółki o 480 tys. m³. Stopień jego realizacji będzie zależny od wzrostu konsumpcji paliw w kraju                               i zapotrzebowania na magazynowanie oraz obrót paliwami. Oprócz rozbudowy baz paliw wykonujemy również przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego o odcinek Boronów – Trzebinia.

W ramach programu Megainwestycji Spółka realizuje również szereg projektów inwestycyjnych związanych z ropą naftową. Kończą się prace przy budowie nowych zbiorników na ropę naftową w Bazie w Gdańsku oraz Terminalu Naftowym. W sumie pojemność magazynowa wzrośnie o prawie 600 tys. m³ , do poziomu 4,1 mln m³ . Kolejnym realizowanym projektem jest drugi rurociąg, który będzie poprowadzony od Naftoportu położonego nad Morzem Bałtyckim do centrum Polski – do rafinerii w Płocku.

Wyniki finansowe PERN