PERN szuka projektanta kolejnych zbiorników paliw

PERN w ramach realizacji kolejnego etapu programu Megainwestycje, zamierza wybudować nowe zbiorniki paliw. Spółka ogłosiła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na ich zaprojektowanie. Oferty można składać do 29 maja br.

Postępowanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 15 zbiorników o pojemności 32 tys. m³ do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Zamówienie dotyczy 15 zbiorników, każdy o pojemności 32 tys. m³ , w pięciu lokalizacjach:

  • 3 zbiorniki w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach,
  • 4 zbiorniki w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej,
  • 2 zbiorniki w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie,
  • 3 zbiorniki w Bazie Paliw nr 4 w Rejowiec,
  • 3 zbiorniki w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu.

Istnieje możliwość składania ofert częściowych, na każdą lokalizację z osobna: Koluszki, Nową Wieś Wielką, Boronów, Rejowiec, Dębogórze.

Budowa kolejnych zbiorników magazynowych w bazach paliw PERN, to odpowiedź spółki na znaczący wzrost zainteresowania świadczonymi usługami. Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli na m.in bardziej elastyczny obrót paliwami, a także przechowywanie zapasów interwencyjnych. To już trzecia taka rozbudowa pojemności magazynowych w ramach programu Megainwestycje PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m³ , drugi etap, obecnie realizowany, to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m³ . Megainwestycje to także rozbudowa terminala naftowego i parku zbiornikowego w Gdańsku oraz budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia i rurociągu naftowego Gdańsk-Płock.