PERN wybrał Inżyniera budowy rurociągu Boronów – Trzebinia

PERN podpisał umowę z firmą, która będzie pełnić funkcję Inżyniera budowy rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, jednego z kluczowych projektów realizowanych w ramach programu Megainwestycje. Postępowanie wygrała ECM Group Polska S.A., proponując najkorzystniejszą ofertę.

Zadaniem wybranej firmy będzie m.in. zarządzanie techniczne, nadzór nad wykonywaniem   robót budowlanych oraz dostaw inwestorskich.

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia to jeden z elementów programu Megainwestycje PERN, których celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Rurociąg zapewni dodatkowe zabezpieczenie zaopatrzenie południa kraju w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z PKN Orlen.
-Dariusz Nazarenko, kierownik projektu w PERN

Inwestycja stanowi przedłużenie o 97 km istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini. Projekt powstaje w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.