PERN wdraża pakiet antykryzysowy na rzecz wykonawców robót budowlanych

Skrócenie terminów płatności faktur, maksymalne przyspieszenie przelewów, czy pomoc w płatnościach za dostarczane w ramach umów maszyny i urządzenia – to tylko niektóre elementy programu wsparcia dla firm realizujących roboty budowlane na rzecz PERN. Spółka przygotowała propozycje zmian zapisów w umowach.

Pakiet możliwości

PERN wprowadził możliwość ułatwień dla wykonawców. Na wniosek firmy wykonującej roboty budowlane, PERN może przyspieszyć terminy płatności faktur, wprowadzić częstsze płatności w oparciu o zaktualizowany harmonogram, czy pomóc w realizacji płatności za dostarczane maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania umowy. Wykonawcy zainteresowani pakietem powinni przesłać prośbę na adres e-mail: z podaniem numeru umowy, której pakiet ma dotyczyć.

Epidemia koronawirusa jest dużym wstrząsem dla gospodarki światowej, w tym także dla polskiej. Rozumiemy, że jest to także trudny okres dla naszych partnerów biznesowych, którzy pracują dla nas. Dlatego chcemy maksymalnie uprościć i przyspieszyć obieg dokumentów i pieniądza by ulżyć im w tym szczególnym momencie.
-Igor Wasilewski, prezes PERN

PERN realizuje ambitny program inwestycyjny i remontowy, zawierający budowę infrastruktury radykalnie wzmacniającej bezpieczeństwo energetyczne państwa w obszarze ropy i paliw.  W ramach strategicznego projektu Megainwestycji powstają nowe zbiorniki na ropę naftową i paliwa oraz rurociągi – surowcowy z Gdańska do Płocka i produktowy z Boronowa do Trzebini.