PERN: prewencyjne ograniczenia dostępu do obiektów, praca zdalna i zakaz delegacji by zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem

Ograniczenie do niezbędnego minimum wjazdów na teren obiektów chronionych, zakaz delegacji, ograniczenie bezpośrednich spotkań służbowych, a także szereg działań profilaktycznych – to tylko niektóre postanowienia Zarządzenia Prezesa PERN, które właśnie weszło w życie. Jego celem jest minimalizowanie ryzyk związanych z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zarażenia koronawirusem. W Spółce powstał specjalny zespół kryzysowy, który monitoruje sytuację i podejmuje odpowiednie działania.

PERN na bieżąco realizuje swoje zadania związane z zaopatrzeniem w ropę rafinerii i stacji benzynowych w paliwa.

Ograniczenie wjazdów na teren obiektów

PERN ograniczył do niezbędnego minimum wjazdy na teren obiektów chronionych. Dotyczy to przede wszystkim baz surowcowych i paliwowych. W przypadku próby wejścia na teren obiektu osoby z widocznymi objawami choroby, typowymi dla koronawirusa, pracownik ochrony ma obowiązek zapobiec wejściu takiej osoby na teren Spółki  i niezwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie osobę zarządzającą obiektem. Ponadto ma obowiązek poprosić osobę o opuszczenie pomieszczenia, zalecić rozważenie kontaktu ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, a w razie potrzeby wyposażyć osobę w maskę ochronną.

PERN jako firma należąca do infrastruktury krytycznej jest zobowiązany do przestrzegania środków ostrożności w celu kontynuowania ciągłości działania i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.-Igor Wasilewski, Prezes PERN

PERN zapewnia kierowcom cystern drogowych samoobsługowy odbiór produktów ropopochodnych z wykorzystaniem kiosków multimedialnych. Obsługa kierowców jest praktycznie bezkontaktowa, a tam gdzie to niezbędne kontakt, odbywa się z zachowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Specjalnie  wydzielone pomieszczenia w obiektach

Na terenie wszystkich obiektów PERN  zapewni pomieszczenia, w których w razie konieczności przebywać będzie osoba potencjalnie zarażona. Każde takie miejsce musi spełniać odpowiedni standard. W przypadku identyfikacji osoby, która zgłosiła złe samopoczucie i posiada objawy typowe dla koronawirusa, osoba zarządzająca obiektem powiadamia właściwy miejscowo, najbliższy szpital z oddziałem zakaźnym lub stację sanitarno – epidemiologiczną.

Ograniczenie spotkań służbowych i praca zdalna

PERN do odwołania wstrzymał zagraniczne delegacje służbowe. Dotyczy to także delegacji krajowych – poza absolutnie niezbędnymi. Pracownicy mają maksymalnie ograniczyć bezpośrednie spotkania służbowe i zastąpić je alternatywnymi rozwiązaniami dostępnymi w Spółce, takimi jak wideokonferencje czy telekonferencje. Jednocześnie Spółka rozpoczęła ćwiczenia pracy zdalnej. Taką możliwość przewiduje wprowadzona kilka dni temu ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem. Dwudniowy test takiego rozwiązania, obejmujący część pracowników warszawskiego biura Spółki rozpoczyna się dziś, a w kolejnych tygodniach planowane są podobne ćwiczenia.

Szereg działań profilaktycznych

PERN od dłuższego czasu prowadzi także działania profilaktyczne, w tym komunikacyjne by zwiększyć świadomość wśród załogi na wypadek  wystąpienia zachorowania na koronawirusa w Spółce. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wszyscy pracownicy otrzymali do stosowania wytyczne zawierające zasady bezpieczeństwa i higieny związane m. in. z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem. Zasady oraz środki higieny dostępne są w obiektach Spółki dla wszystkich, którzy wchodzą i przebywają na ich terenie. Spółka prowadzi ciągłą komunikację do załogi poprzez dostępne kanały komunikacji, wprowadzając jednocześnie dedykowanego maila, pod którym pracownicy mogą uzyskać wszelkie informacje kadrowe wynikające z zaistniałej sytuacji.