PERN wybrał wykonawcę zbiorników paliwowych w Dębogórzu

PERN wybrał wykonawcę, który wybuduje w bazie paliw w Dębogórzu dwa zbiorniki magazynowe po 32 tys. m³ każdy. Tym samym cały drugi etap rozbudowy pojemności magazynowych na paliwa, realizowanych przez PERN, wszedł w fazę realizacji.

W ramach tego etapu już teraz powstaje zbiornik o pojemności 32 tys. m³ w bazie paliw w Koluszkach. Zostały zawarte umowy z wykonawcami zbiorników w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. PERN planuje zakończenie tego etapu rozbudowy pojemności w połowie 2021 roku.

Drugi etap rozbudowy pojemności zwiększy pojemność baz paliwowych PERN łącznie o 222 tys. m³ , czyli o około 12 proc.

Do realizacji dwóch zbiorników w Dębogórzu została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum w składzie: ALDESA Construcciones Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Lider), ALDESA Construcciones SA z siedzibą w Madrycie, Hiszpania (Partner), MEKRO sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu (Partner). Konsorcjum ALDESA zaoferowało najniższą cenę ofertową za zrealizowanie projektu oraz najkrótszy termin jego realizacji.