PERN podpisał umowę na nowe zbiorniki w Rejowcu i Boronowie

PERN podpisał umowę z Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. (Lider) i Mostostal Płock S.A. (Partner) na rozbudowę Baz Paliw w Boronowie i Rejowcu. W ramach zadań inwestycyjnych powstaną dwa zbiorniki magazynowe o pojemności 32 tys. m³ każdy dla produktów naftowych kl. III w Rejowcu oraz zbiornik magazynowy 10 tys. m³ w Boronowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin realizacji inwestycji wynosi 56 tygodni od podpisania umowy i przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

Ze strony PERN umowę podpisali Tadeusz Zwierzyński i Zdzisław Koper, wiceprezesi Spółki. Ze strony konsorcjum byli to Jacek Szymanek, prezes Mostostal Płock S.A, Robert Kowalski, członek Zarządu Mostostal Płock S.A. oraz Paweł Żbikowski, Dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu Mostostal Warszawa S.A.

Zadania inwestycyjne w Rejowcu i Boronowie realizowane są w ramach II etapu rozbudowy pojemności magazynowych w Bazach Paliw PERN. W ramach tego etapu zostaną wybudowane dwa zbiorniki po 10 tys. m³ każdy w Emilianowie oraz zbiornik o pojemności 32 tys. m³ w Małaszewiczach. Spółka zawarła już umowę na realizację robót budowlanych w tych lokalizacjach z Konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa.

Projekt ten jest elementem realizacji strategicznych inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
-Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes PERN, w czasie wystąpienia przed podpisaniem kontraktu.

Przypomnijmy, że trwa już budowa zbiornika o pojemności 32 tys. m³ w Koluszkach. Rozpoczęła się również procedura wyboru wykonawcy na budowę dwóch zbiorników oraz infrastruktury im towarzyszącej w Bazie Paliw w Dębogórzu. Każdy zbiornik ma mieć  pojemność 32 tys. m³.

Drugi etap rozbudowy pojemności zwiększy pojemność baz paliwowych PERN łącznie o 222 tys. m³, czyli o około 12 procent. Zakończenie etapu planowane jest w połowie 2021 roku.