PERN S.A. szuka „Inżyniera budowy” rurociągu Boronów  – Trzebinia

W dniu 07.11.2019 PERN S.A. ogłosił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wybór firmy, która zostanie „Inżynierem budowy” rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. Nowy rurociąg, którego oddanie do użytku jest planowane na koniec 2021 roku, poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa.

PERN zamierza wybudować rurociąg o długości 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegający przez tereny miast i gmin województw śląskiego i małopolskiego (Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Porębę, Łazy, Dąbrowę Górniczą, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinię), wraz z dodatkowymi pompowniami paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki – Boronów.

Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do Terminala Paliw w Trzebini. Rurociąg powstanie w oparciu o Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

Usługa „Inżyniera budowy” jest skutecznym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem w realizacji złożonych projektów inwestycyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się na Platformie zakupowej na stronie www.pern.pl (https://pern.pl/przetarg/swiadczenie-uslugi-inzyniera-budowy-w-ramach-zadania-pn-budowa-rurociagu-produktowego-boronow-trzebinia/).