PERN: kolejne działania porządkujące strukturę grupy kapitałowej

PERN zrealizował dziś transakcję zakupu od Skarbu Państwa pakietu mniejszościowego (0,38%) akcji „Siarkopol” Gdańsk S.A. Dzięki temu PERN posiada 100% udziałów w tej spółce. Zakup  wpisuje się w działania mające na celu dalsze porządkowanie struktury Grupy Kapitałowej PERN.

Transakcja zakupu pakietu mniejszościowego została poprzedzona wyceną Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A., w tym wyceną nieruchomości tej Spółki. Aktualnie analizowane są różne opcje inwestycyjne związane z „Siarkopol” Gdańsk S.A.

Przypomnijmy, że uporządkowanie relacji właścicielskich w  „Siarkopol” Gdańsk S.A. to kolejne działania PERN zmierzające do zoptymalizowania struktury całej grupy kapitałowej. Wcześniej – w styczniu 2018 r. – doszło do połączenia PERN i OLPP, dzięki czemu zintegrowany podmiot może realizować bardziej złożone i kapitałochłonne inwestycje w logistykę oraz magazynowanie ropy i paliw.

Natomiast pod koniec 2018 roku nastąpiła integracja spółek serwisowych Grupy PERN czyli Naftoserwisu i CEDRiA.