PERN buduje nowe pojemności na paliwa

Kolejnych sześć zbiorników na paliwa w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach chce wybudować PERN w ramach drugiego etapu rozbudowy zdolności magazynowych. Dzięki tym inwestycjom pojemności magazynowe PERN zwiększą się o 126 tys. m³. Spółka ogłosiła już postępowanie na wykonawcę tej inwestycji, która wpisuje się w kluczowe założenia strategiczne PERN w planie do 2022 roku.

Skuteczna realizacja strategii PERN

Rozbudowa pojemności magazynowych w obszarze paliw to jedno z kluczowych założeń strategii PERN do 2022 roku. Spółka w tym roku oddała już do eksploatacji 2 zbiorniki w Koluszkach, a do końca czerwca uruchomi kolejne dwa – w Nowej Wsi Wielkiej – łącznie 128 tys. m³.

Budowa nowych zbiorników jest wynikiem oczekiwań rynkowych. W związku z uszczelnieniem obrotu paliwami, w naszym kraju skokowo wzrosło zapotrzebowanie na magazynowanie paliw. W latach 2016 – 2018 w Polsce odnotowano dynamiczny wzrost rynku paliwowego, będący efektem wprowadzonych przez polski rząd regulacji prawnych. Chodzi o tzw. pakiet paliwowy, energetyczny i transportowy. Przepisy te ograniczyły nielegalne dostawy paliw płynnych do Polski.