Połączony PERN to większa skala działania i bardziej kompleksowe usługi

W styczniu 2018 r. doszło do połączenia PERN i OLPP. Pozwala to firmie realizować bardziej złożone i kapitałochłonne inwestycje w logistykę oraz magazynowanie ropy i paliw. Fuzje i przejęcia to jeden z tematów zakończonego właśnie Forum Zmieniamy Polski Przemysł, organizowanego przez redakcję Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal WNP.PL.  Forum było okazją do przedstawienia studium przypadku integracji PERN i OLPP oraz Naftoserwisu i CDRiA. Uczestnikiem debaty na temat fuzji i przejęć był Igor Wasilewski, prezes PERN.

Skala działania, jaką PERN uzyskał po połączeniu, stawia firmę na równi z innymi europejskimi operatorami energetycznymi.

Przez wiele lat nie dochodziło do połączenia PERN i OLPP, mimo wielu korzyści tego rozwiązania. Przygotowując integrację musieliśmy zwrócić uwagę na szereg czynników – od finansów, przez kwestie prawne, społeczne, komunikacyjne ale także techniczne.
-Igor Wasilewski, prezes PERN

Zwrócił jednocześnie uwagę, że połączenie spółek odbyło się w dobrym momencie z punktu widzenia sytuacji rynkowej. Z jednej strony chodzi o rosnący poziom dywersyfikacji dostaw ropy naftowej do Polski, a z drugiej sukces pakietu paliwowego i ograniczenie szarej strefy.

Kompleksowa oferta po połączeniu spółek serwisowych

Pod koniec ubiegłego roku Sąd rejestrowy wpisał do KRS połączenie spółek – Naftoserwis i CDRiA. Tym samym zakończył się formalny proces połączenia spółek serwisowych Grupy PERN. Integracja Naftoserwisu i CDRiA przełoży się na atrakcyjną ofertę dla klientów.

Drugie skutecznie zrealizowane połączenie w Grupie PERN to integracja Naftoserwisu i CDRiA.  Realizacja projektu przyniosła pozytywne skutki bo Naftoserwis może dziś zaproponować klientom kompleksowe usługi, prowadząc także projekty zagraniczne.
-Igor Wasilewski, prezes PERN

Chodzi m.in. o inspekcję rurociągu należącego do Belgian Pipeline Organisation – praca na  instalacjach wchodzących w skład infrastruktury NATO, czy cykl inspekcji rurociągów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.