WZA zatwierdziło Wieloletni Plan Strategiczny PERN

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PERN zatwierdziło Wieloletni Plan Strategiczny Spółki na lata 2018–2022, czyli aktualizację strategii PERN. Oznacza to, że stał się on obowiązującym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju firmy na najbliższe lata. Realizacja strategii zakłada zwiększenie skali działania PERN oraz zapewnienie stabilnego wzrostu przychodów i zasobów finansowych na realizację kluczowych zadań.

Aktualizacja strategii PERN była konieczna, bo nasze otoczenie w ostatnich dwóch latach bardzo się zmieniło. Został wdrożony pakiet paliwowy, który okazał się ogromnym sukcesem  – przyczynił się do znacznego wzrostu legalnej konsumpcji paliw i zapotrzebowania na pojemności magazynowe. Jednocześnie powstał plan połączenia naszych głównych klientów, czyli PKN Orlen i Grupy Lotos. Dodatkowo na rynku ropy coraz większą rolę odgrywa dywersyfikacja źródeł pozyskiwania surowca.-Igor Wasilewski, prezes PERN

Przed PERN jest szereg wyzwań związanych z polityką Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Wpływ na konieczność aktualizacji najważniejszego dokumentu w spółce miało także połączenie PERN i OLPP, które dokonało się na początku ubiegłego roku.

Wieloletni Plan Strategiczny zakłada realizację ambitnego programu inwestycji. Do 2022 roku nakłady inwestycyjne Grupy PERN wyniosą łącznie 2,7 mld zł. To wielkie wyzwanie, ale też zobowiązanie aby w sposób efektywny i terminowy zrealizować te założenia. Plan inwestycyjny zakłada budowę nowych pojemności zbiornikowych na paliwa oraz ropę naftową,  a także nowych rurociągów.

Polski rynek coraz bardziej otwiera się na dostawy ropy z różnych kierunków. Rafinerie sprowadzają drogą morską gatunki surowca z wielu zakątków świata. Dla zwiększenia sprawności obsługi i efektywności tego rozwiązania, PERN musi wybudować dodatkowy rurociąg, który pozwoli na dostarczanie z Gdańska do rafinerii w Płocku ropy najwyższej jakości. Kolejnym zadaniem jest budowa nowych pojemności na ropę naftową. Już w 2019 roku ruszy rozbudowa Terminala Naftowego w Gdańsku. Coraz bliżej finału będą prace również na budowie nowych „stytusięczników” (zbiorników na ropę) w Bazie w Gdańsku.

Jednocześnie następuje rozwój rynku paliwowego. Klienci potrzebują nowych możliwości magazynowania paliw i jak najbardziej efektywnej logistyki. Stąd także w tym obszarze dynamiczne działania PERN. Już dziś nastąpił rozruch technologiczny nowych zbiorników w Koluszkach, a do połowy 2019 roku do eksploatacji trafią dwa zbiorniki paliwowe w Nowej Wsi Wielkiej. Kluczowe będzie także wybudowanie rurociągu paliwowego z Boronowa do Trzebini, który poprawi dostępność paliw dla Aglomeracji Śląskiej.