Specjaliści z Polski i Niemiec, a także przedstawiciele środowiska naukowego wzięli udział w spotkaniu z elementami warsztatowymi na temat zarządzania systemami pomp, które odbyło się w bazie PERN w Miszewku Strzałkowskim. Wydarzenie zorganizował Pion Techniczny PERN. Wzięli w nim udział pracownicy Spółki z pionu eksploatacji i techniki z obszaru paliw oraz ropy.

Tematy spotkania:

  1. zastosowanie normy API dla urządzeń pompowych i uszczelnień,
  2. serwis i modernizacja jednostek pompowych,
  3. monitoring systemów pompowych,
  4. „inżynieria odwrotna” i modelowanie przepływów w pompach i systemach pompowych,
  5. najnowsze światowe trendy w tym zakresie.