PERN ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem prawa do terenu pod budowę rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia. To obok budowy drugiej nitki ropociągu Pomorskiego, kluczowy element planu inwestycyjnego PERN w obszarze logistyki. To także jeden z kluczowych elementów Polityki Rządu RP dla rozwoju infrastruktury sektora naftowego.

Projekt zakłada budowę rurociągu paliwowego o długości ok. 100 km, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego (w sumie jedenaście gmin). Celem planowanej inwestycji jest stworzenie infrastruktury, która pozwoli na bardziej efektywną kosztowo i bezpieczniejszą dystrybucję paliw na terenach Polski południowej.

Ambitny program inwestycyjny PERN

PERN biorąc pod uwagę wyzwania rynkowe – wzrost zapotrzebowania na nowe pojemności wynikający z uszczelnienia obrotu paliwami, dywersyfikację dostaw ropy na którą stawiają polskie rafinerie oraz Politykę Rządu RP dla sektora naftowego, realizuje ambitny program inwestycyjny. Wprowadzona w listopadzie 2017 roku przez Rząd RP, „Polityka dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, ma przyczynić się do uporządkowania rynku logistyczno – magazynowego. „Polityka”, poza zwiększaniem pojemności magazynowych, stawia przed PERN m.in. zadanie wybudowania drugiej nitki ropociągu pomorskiego. Jest on niezbędny, bo polskie rafinerie w coraz większym stopniu stawiają na dywersyfikację dostaw ropy do Polski, zwiększając udział surowca dostarczanego drogą morską, innego niż ropa rosyjska. Dzięki nowej nitce, ropa z tankowców będzie mogła szybko i bezpiecznie trafić do rafinerii.

Budowa nowych magazynów to odpowiedź na potrzeby klientów

Poza rozbudową mocy przesyłowych, Spółka będzie rozbudowywała swoją bazę magazynową – zarówno w obszarze ropy naftowej jak i paliw. W związku z tym PERN wybuduje 7 nowych zbiorników na ropę w gdańskim Terminalu Naftowym oraz w Bazie w Gdańsku. W sumie pojemność magazynowa na ropę naftową zwiększy się o prawie 600 tys. m³. Budowa nowych zbiorników na ropę naftową w Bazie Gdańsk już się rozpoczęła. W obszarze magazynowania i przesyłu paliw, PERN zbuduje nowe zbiorniki o łącznej pojemności przekraczającej 300 tys. m³.

Obecnie w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach należącej do PERN prowadzone są intensywne prace budowlane. Inwestycja obejmuje budowę dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32 tys. m³ każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Analogiczna inwestycja jest równolegle realizowana w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.