Prawie 7 mln m³ – tyle paliwa poprzez wszystkie kanały dystrybucji (autocysterny, rurociągi i kolej) wydała ze swoich baz spółka PERN w I półroczu 2018 roku. To prawie 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Tak wysoka dynamika oznacza, że także w tym roku wolumeny obrotu paliwami pozostają na rekordowych poziomach.

Na skokowy wzrost obrotów na rynku paliw od 2016 roku wpłynęły zmiany przepisów tzw. pakiet paliwowy, pakiet energetyczny i pakiet transportowy. W 2017 roku łączne wydania z baz paliw PERN wyniosły niemalże 13 mln m³ i był to kolejny rok zwiększonego wykorzystania infrastruktury PERN. W 2016 roku łączne wydania paliw w PERN wyniosły 10,7 mln m³. W tym roku dynamika związana z wysokim obrotem na rynku paliw wpłynie na większe zapotrzebowanie na pojemności magazynowe.

Koncentracja na rozwijaniu infrastruktury logistycznej i magazynowej w zakresie ropy naftowej, ale także paliw jest jednym z naszych celów strategicznych. Jeśli chodzi o magazynowanie paliw to planujemy zbudować nowe zbiorniki o łącznej pojemności przekraczającej 300 tys. m³ – podkreślił Igor Wasilewski, prezes PERN.

Obecnie w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach należącej do PERN prowadzone są intensywne prace budowlane. Inwestycja obejmuje budowę dwóch zbiorników magazynowych o pojemności 32.000 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Analogiczna inwestycja jest równolegle realizowana w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.