3 stycznia 2018 roku Sąd dokonał wpisu połączenia PERN S.A. i OLPP sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis do KRS kończy stronę formalną procesu integracji PERN S.A. – krajowego i regionalnego lidera logistyki naftowej z OLPP sp. z o.o. – liderem magazynowania i przeładunku paliw płynnych.

Skala działania, jaką uzyskamy po połączeniu, postawi nas na równi z innymi europejskimi operatorami energetycznymi, co stworzy naszym klientom szansę na podjęcie wspólnych działań biznesowych na równorzędnych, partnerskich zasadach. Integracja oznacza również szerokie kontakty handlowe i możliwość świadczenia bardziej kompleksowych usług, co przełoży się na pozyskanie nowych klientów oraz zdobycie nowych i większych kontraktówpowiedział Igor Wasilewski, Prezes Zarządu PERN S.A.

Efektem procesu integracji jest wzmocnienie wewnętrzne Grupy Kapitałowej PERN, zwiększenie jej wartości dla Właściciela, tj. Skarbu Państwa, a także polepszenie pozycji PERN S.A. na rynku. Połączenie pozwoli na wykorzystanie efektu synergii w wielu aspektach, w tym m.in. technicznym, rynkowym i finansowym, a jednocześnie przyczyni się do realizacji polityki energetycznej Państwa.