20 listopada br. Spółka PERN wzięła w ćwiczeniach LIBERO 2017, podczas których testowane były rozwiązania zawarte m.in. w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, dotyczące zakłóceń w dostawach paliw płynnych. Organizatorami ćwiczeń byli: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Energii oraz Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

LIBERO 2017 były wieloszczeblowym ćwiczeniem krajowym o charakterze sztabowym z elementami praktycznymi. Odbyły się w Bazie PERN S.A. w Miszewku Strzałkowskim oraz Przedsiębiorstwie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport. Celem LIBERO 2017 było przetestowanie rozwiązań zawartych m.in. w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego w sytuacji zakłóceń w dostawach paliw płynnych oraz zebranie danych do aktualizacji Planu w tym zakresie.