5 września br. Igor Wasilewski – Prezes Zarządu PERN S.A. wziął udział w dyskusji na temat skutecznych i efektywnych procesów integracji spółek i ich znaczeniu dla współczesnego rynku różnych branż. Partnerem panelu był PERN S.A.

Konsolidacje i przejęcia są naturalnym zjawiskiem dzisiejszego, bardzo dynamicznego rynku – wspólnie stwierdzili uczestnicy wtorkowej rozmowy, która odbyła się w ramach XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Goście panelu dyskutowali o tym, jak skutecznie dokonać połączenia, aby przyniosło ono jak najlepsze efekty. Omówili także wybrane przykłady integracji w różnych sektorach – finansowym, energetycznym oraz paliwowym, czyli obecne połączenie Spółek PERN i OLPP.

W dyskusji, oprócz Prezesa Igora Wasilewskiego, udział wzięli: Filip Grzegorczyk – Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Anna Lutek – Dyrektor ds. Komunikacji Grupy LOTOS S.A., Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. i Dariusz Odzioba – Dyrektor Pionu Rynków PKO Bank Polski.

Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju to spotkanie, podczas którego przedstawiciele świata polityki i biznesu dyskutują o sprawach kluczowych dla gospodarki Polski.