Operator Logistyczny Paliw Płynnych obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia istnienia. 2 czerwca 2017 roku odbyła się uroczysta Gala pod hasłem „Wczoraj NAFTOBAZY – Dziś OLPP – Jutro PERN”.

Wśród gości, którzy przybyli na stadion PGE Narodowy  znaleźli się m.in. Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Elżbieta Piskorz, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii, która wręczyła Spółce honorową odznakę „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, Inga Kownacka – Jurczek, Członek gabinetu politycznego Wicepremiera Ministra Rozwoju i Finansów, Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele klientów i kooperantów, zarządy spółek z Grupy Kapitałowej PERN oraz Pracownicy i partnerzy społeczni OLPP.

Gościem Honorowym na Gali był również Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który złożył Zarządowi i Pracownikom Spółki gratulacje z okazji Jubileuszu i odczytał List od Beaty Szydło, Prezesa Rady Ministrów. W liście Pani Premier podkreślała, że OLPP pozostaje „sprzymierzeńcem w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, we wspomaganiu koniunktury gospodarczej, a także w zaangażowaniu w sprawy społeczne”, dziękując wszystkim, którzy swą pracą i oddaniem się do tego przyczynili”. Beata Szydło serdecznie gratulowała Spółce Jubileuszu i życzyła, aby „kolejne lata okazały się dla OLPP czasem realizacji ambitnych planów i osiągnięcia strategicznych celów, które przełożą się na wspólny sukces Polski i Polaków”.

Program uroczystości objął także wręczenie odznaki „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” nadawanej przez ministra właściwego ds. energii. Odznakę wręczyła Elżbieta Piskorz.

OLPP powstała w 1997 roku w wyniku wydzielenia paliwowych baz magazynowych z Centrali Produktów Naftowych S.A. i obecnie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PERN. Przez 20 lat istnienia Spółka stała się jednym z najważniejszych podmiotów zapewniających konkurencyjne funkcjonowanie branży paliwowej. W tym roku rozpoczęto działania, które doprowadzą do połączenia Spółek PERN SA i OLPP sp. z o.o. celem wzmocnienia wewnętrznego Grupy Kapitałowej PERN oraz zwiększenia jej wartości dla Właściciela.

Zarówno Galę, jak również całe obchody Jubileuszu naszej Spółki, możemy podsumować zdaniem: „Dumni z przeszłości patrzymy w przyszłość”.