Przedstawiciele Zarządu PERN S.A. – Igor Wasilewski, Prezes Zarządu i Tadeusz Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu – wzięli udział w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbywał się w Katowicach w dniach 10-12 maja 2017 r.

Wydarzenie jest corocznym spotkaniem, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

11 maja 2017 r. Wiceprezes Tadeusz Zwierzyński uczestniczył w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Nowy model inwestycji w energetyce”. Goście spotkania poruszyli istotne kwestie związane z energooszczędnością i jej związkiem ze wzrostem gospodarczym.

12 maja 2017 r. Prezes Igor Wasilewski wziął udział w rozmowie dotyczącej wyzwań współczesnego menedżera. Podczas panelu, zaproszeni goście poruszyli kluczowe kwestie dotyczące roli, jaką pełni osoba zarządzająca w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Rozmawiali o tym, jak ważne są odpowiednie kompetencje lidera, na czym polega nowoczesne zarządzanie i jak będzie wyglądało ono w przyszłości.