Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu OLPP wziął udział w Konferencja Energetycznej EuroPOWER, która odbywała się w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Była to 25 edycja tego wydarzenia.

Prezes Paweł Stańczyk uczestniczył w panelu zatytułowanym „Sektor gazu, ropy i paliw ciekłych w polskiej gospodarce”. Podczas dyskusji poruszono zagadnienia związane ze stanem rynku gazu, jego funkcjonowaniem i kierunkami rozwoju, infrastrukturą przesyłową, dywersyfikacją kierunków dostaw gazu, dystrybucją i obrotem gazu oraz rynkiem paliw ciekłych i Baltic Pipe.

Prezes opowiedział o wpływie „pakietu paliwowego” na OLPP, podkreślając wysoki wolumen wydań i większe zainteresowanie odbiorami paliw z Baz OLPP. Jest to potwierdzenie skutecznego funkcjonowania „pakietu”, który skutkuje również wzrostem znaczenia OLPP w systemie utrzymania ciągłości dostaw paliw na rynek krajowy.

W panelu, wraz z Prezesem Pawłem Stańczykiem, wystąpili: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny Biznes Alert, Marcin Bodio – Ekspert ds. ropy, gazu i paliw ciekłym, Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu World Energy Council, Krzysztof Romaniuk – Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Andrzej Szczęśniak – Ekspert Rynku Ropy i Gazu.

Podczas uroczystej gali, która była częścią konferencji, Prezes Stańczyk – jako przedstawiciel Rady Programowej EuroPOWER – wręczył Wojciechowi Pomykale, Prezesowi Zarządu spółki Energia Dla Firm S.A., nagrodę w kategorii „Innowacja Roku”.

Od stycznia 2017 roku Prezes Paweł Stańczyk jest członkiem Rady Programowej Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER jest najważniejszym wydarzeniem sektora energii w Polsce. Od początków powstania była odpowiedzią na potrzeby i wyzwania stawiane wobec rynku polskiej energetyki.