---- ---

Samodzielny inspektor w Zespole Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem